Urológia

Szakmai program

A Budakeszi Egészségügyi Központban új, NEAK finanszírozott ellátásként urológiai járóbeteg szakrendelés működik. A szakrendelés szakmai feladatait, közalkalmazottként, heti 12 órában dr. Csúsz Gábor látja el.

A szakrendelés nem beutaló köteles. A betegeket előjegyzés, bejelentkezés alapján fogadjuk.

Ellátási terület:

A rendelés elsősorban Budakeszi város lakosainak urológiai ellátását végzi, azonban a tervezett kapacitásbővülést követően Budakeszi Járás egész területéről, illetve szükség esetén az ország bármely településérül fogad betegeket.

Szakmai kapcsolatrendszer:

Az Urológiai szakrendelés legfontosabb kapcsolatrendszere az alapellátásban tevékenykedő háziorvosok és házi gyermekorvosok, akikkel szoros és közvetlen együttműködést tervezünk.

Ezen túlmenően kapcsolatot kivánunk kiépíteni a környékbeli egyéb szakterületek szakorvosaival is, a complex betegellátást előtérbe helyezve, valamint a területen levő egyéb urológiai ellátóhelyekkel is. A területi beutalási rendnek megfelelően a betegeinket acut és krónikus ellátásban részesitő kórházi osztállyal is napi kapcsolatot tartunk fenn. A speciális és országos ellátási feladatok miatt egyéb intézetekkel /ld. Országos Onkológiai Intézet, SE Sziv- és Érsebészeti Klinika/ is kontaktust kezdeményezünk, a betegellátás magas szintre emelése céljából.

A szakrendelés feladai:

Elsőrendű feldatunk az urológiai betegségek felismerése, diagnosztizálása, akár a beteg közvetlenül szakrendelőnkben jelentkezik beutaló nélkül, akár már az első vizsgálat után irányítottan küldik vizsgálatra. A betegek előjegyzés alapján érkeznek szakredelőnkbe, de sürgős esetben bármikor soronkívüliséget biztosítunk az akut betegek számára. A betegség sürgős vagy nem sürgős jellegének megítélése után a megfelelő kivizsgálásban és ellátásban részesitjük a betegeket, szükség szerint továbbirányítását megszervezzük.

A járóbeteg szakrendelés keretei között törekszünk a betegségek teljes kivizsgálására és ellátására, vagy a megfelelő diognosztikus és therápiás eljárásra  a betegek erre kijelölt intézetbe irányitására.

Rendelőnk a szakmai minimumfeltételeknek megfelel, igy az alapvizsgálatok /fizikális vizsgálat, vizelet vizsgálat, ultrahang vizsgálat/ mellett uroflow és cystoscopos vizsgálat is végezhető. A betegek szükség szerinti kisebb sebészeti ellátása és kötözése is megoldott. A kivizsgálás és betegkövetés keretei között a rendelőintézetben a laborvizsgálatok is megoldottak. Feladataink közés tartozik a beteg gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel való ellátása, ezek receptre való felírása, javaslat adása a háziorvos felé a rendeletben előirt esetekben. A betegeket tanácsokkal, életmódbeli javaslatokkal is ellátjuk, rehabilitációjukban részt veszünk. Tudatosan fellépünk az elhizás a dohányzás és a mértéktelen alkoholfogyasztás ellen.

Feladatunk a fekvőbeteg intézményből elbocsátott betegek kontrollja, követése, gondozása, adott esetben kötözése.

Szakorvosi program:

A szakrendelés elé kitűzött cél Budakeszi város polgárainak rendszeres urológiai ellátást biztosítani panaszaik alapján, de feladatunknak tekintjük a rendszeres szűrőprogramokat illetve a krónikus betegek gondozását is.

A rendelést végző szakorvos több évtizedes kórházi és rendelőintézeti múltjára építve a kitűzött célok teljesíthetők, bővíthetők, igy biztosítva Budakeszi város polgárai számára a közvetlen környezetükben meginduló urológiai ellátást.

A vizsgálatok és szűrések népegészségügyi jelentősége alapvető szempont:

 • urológiai krónikus és vissztérő gyulladásos betegségek visszaszorítása.
 • urológiai köves betegségek szűrése, korai kimutatása még az akut szak előtt, profilaxis, gondozás.
 • urológiai daganatos betegségek szűrése, korai felismerése, gyors kivizsgálása és fekvőbeteg intézetbe utalása. Ezen belül a 45 év feletti férfiak évenkénti prosztata szűrése.
 • vizelettartási zavarok kezelése, gondozása.

A szakrendelés helyiségében invazív gyógyító eljárás nem folyik.

A betegek dokumentálása számítógépes rendszerben történik az adatvédelmi előírásoknak megfelelően.

Az Egészségügyi Központban szervezett étkeztetés nincs.

Az egészségügyi központ szerződései alapján történik a ruhák mosatása, veszélyes hulladék elszállítása (Septox Kft) és a takarítás (Ruzman és Társa Bt.). Egyszer használatos eszközök a kezelések végrehajtásához folyamatosan rendelkezésre állnak, a szakrendelésen a műszerek sterilizálására rendelkezésre áll hőlégsterilizátor és autokláv.

Az Egészségügyi Központban fekvőbeteg ellátás nem folyik, a járóbeteg ellátásban antibiotikum felhasználás nincs. Az intézetünkben valamennyi területünkhöz tartozó beteget ellátunk az országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása által. Térítéses ellátást nem kívánunk nyújtani.

                                       

2092. Budakeszi, Fő út 179., 4-es rendelő

Rendelési időpontok

Jelenleg nincs rendelés

hétfő
2022-01-17
14:00 - 20:00
Dr. Csúsz Gábor
kedd
2022-01-18
nincs rendelés
szerda
2022-01-19
09:00 - 15:00
Dr. Csúsz Gábor
csütörtök
2022-01-20
13:00 - 16:00
Dr. Csúsz Gábor
péntek
2022-01-21
nincs rendelés

Előjegyzés

Tel: +36 20 362 7065
vagy a helyszínen nyitvatartási időben

A szakrendelés orvosa:

dr csusz gabor

 

Dr. Csúsz Gábor 
igazgatóhelyettes,
urológus szakorvos

Szakmai önéletrajz

 • 2016 Fővárosi Szent János Kórház Urológiai Osztály - megbízott osztályvezető főorvos
 • 2010 Fővárosi Szent János Kórház Urológiai Osztály - osztályvezető helyettes főorvos
 • 2008 Fővárosi Szent János Kórház Urológiai Osztály - főorvos
 • 2004 Fővárosi Szent János KÓrház Urológiai Osztály - adjunktus
 • 1988 - urológiai szakvizsga
 • 1984 - 2004 Fővárosi Szent János KÓrház Urológiai Osztály - alorvos
 • 1984 - orvosi diploma
 • 1978 - 1984 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar - egyetemi tanulmányok
 • 1972 - 1976 Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium - gimnáziumi tanulmányok

 

 • Intézményvezető: dr. Pócza Péter, PhD
 • Telefon: +36 20 3627065
 • E-mail: igazgato@ek.budakeszi.hu
 • Cím: 2092 Budakeszi Fő utca 179.

facebook logo

Információk

Fontos telefonszámok, információk:

 Általános segélyhívó:  112
 Mentők:  104
 Orvosi ügyelet:  +36 23 451 731
Tűz, katasztrófavédelmi segélyvonal: 105
Rendőrség: 107
Ügyeletes gyógyszertár: patikavilag.hu/budakeszi
DEFIBRILLÁTOR: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. +36 20 626 2092
© 2022 Budakeszi Egészségügyi Központ